EN

Inseminace koní


Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní

Stupeň I – inseminace

Dovolujeme si Vás pozvat do kurzu, který pořádá Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VETUNI na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v  souladu s ustanovením § 30 zákona č. 154/2000 Sb.,  o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Místo konání: 

Veterinární univerzita Brno,
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Z Hlavního nádraží směrem na Řečkovice tramvají č. 1 do zastávky Kartouzská. Možnost parkování v areálu univerzity.

Info a mapa arálu zde.

Termín konání: plánujeme termín na jaře 2024 (obvykle konec května/červen) - níže je předběžná přihláška
Doba trvání kurzu: 

4 dny  teoretická a praktická příprava
5. den zkouška před odbornou komisí

Každý den je plně využit výuka probíhá obvykle cca  8:00 -17:30

Cena:

19 500 Kč včetně 21% DPH, bude upřesněna při vyhlášení závazného termínu. platbu provedete na základě vystavené faktury  - faktura bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Faktury budou vystaveny jakmile bude dostatečný počet účastníků pro otevření kurzu

Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu. 

Organizační pokyny: 

 

Nezapomeňte na pracovní oděv a obuv do stájí !!!  

Přihlášení:

předběžná přihláška zde:  - přihláška v MS forms neodesílá e-mailové potvrzení,jakmile bude znám termín kurzu budete informováni

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v arealu univerzity, kde probíhá výuka (zajišťuje p. Markéta Varmužková - varmuzkovam@vfu.cz ). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Pokoje jsou po dvou až čtyřech lůžkách a individuální ubytování není pro omezenou kapacitu možné..

 

Stravování: Možnost stravování v areálu univerzity. Jídelníček najdete zde.

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VETUNI a MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 

RÁMCOVÉ OTÁZKY KE STAŽENÍ ZDE

 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí specialistů VETUNI. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou účastníkům k dispozici při zahájení. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti.
Informace: ICV VETUNI, tel: 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 

 

1) Zde si stáhněte předběžnou přihlášku.