EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kvalifikační a odborné kurzy / Inseminace koní pro studenty VETUNI

Inseminace koní pro studenty VETUNI


Odborná zkouška k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace koní

Na základě absolvování odborných předmětů Porodnictví a gynekologie, Andrologie a umělá inseminace a souvisejících klinických předmětů na FVL VETUNI Vám nabízíme možnost složení odborné zkoušky před komisí a získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odbornou činnost: Inseminace koní.

Misto konání:

Veterinární univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání (budova č. 6 a 24)

 

Cena:

2 300,- Kč včetně DPH se splatností týden před konáním zkoušky, úhradu je možno provést bezhotovostně  jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód banky  0300, v. s. 9720170622,  specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
 

poplatek za opakování předchozí neuspěšné zkoušky je 600 Kč

obchodní podmínky

Termín:

2.6.2023 a pokud se naplní (4 studenti) možná bude vypsán další termín

Požadavky na účastníka:

Studenti 6. ročníku FVL VETUNI (v akademickém roce 22/23)

nejpozději do 25.5. 2023 přineste studijní průkaz se zapsanými splněnými  zkouškami z požadovaných předmětů (porodnictví a gynekologie a Andrologie a umělá inseminace )  k okopírování do kanceláře ICV (č. 266) budova SIS č. 24, případně zašlete emailem scan - včetně úvodní strany studijního průkazu na bartoskovaa@vfu.cz, nebo potvrzený výpis ze stagu 

Přihlášení:

prostřednictvím formuláře MS forms zde  do 25. 5. 2023 - při naplnění kapacity budou přihlášky uzavřeny

 

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

 

Informace: Institut celoživotního vzdělávání VETUNI, tel: 541 562 094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 

 

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VETUNI a MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 

Zde si můžete stáhnout okruhy otázek k ústní zkoušce.