EN

Inseminace skotu, ovcí a koz


Odborný kurz se specializací: Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz

Stupeň I Inseminace

Dovolujeme si Vás pozvat do odborného kurzu k výkonu odborné činnosti podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona 344/2006 Sb. 

Místo konání: 

Veterinární univerzita Brno,

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání, budova č. 6.
Z Hlavního nádraží směrem na Řečkovice tramvají č. 1 do zastávky Kartouzská. Možnost parkování v areálu univerzity.

Info a mapa arálu zde.

Termín: 5.3. - 9.3.2018
Doba trvání kurzu: 4 dny  teoretická a praktická příprava
5. den zkouška před odbornou komisí
Cena:

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 9720050318, k. s. 0308.
Při registraci obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení studia
Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu. 

Organizační pokyny: 

Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení studia (kopie bankovního výpisu).

Nezapomeňte na pracovní oděv a obuv do stájí !!!  

Přihlášení:

Závazné přihlášení formou elektronické přihlášky - ZDE - 

po odeslání Vám přijde automatický potvrzovací e-mail.

Elektronickou závaznou přihlášku vyplňte co nejdříve, nejpozději do 26.2.2018.

Ubytování:

Ubytování je k dispozici areálu VETUNI, ubytování si domluvte s kontaktní osobou pro kurz.

 

Stravování:  Možnost stravování v areálu univerzity. Jídelníček najdete zde.


kontakt: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., e-mail:bartoskovaa@vfu.cz, tel: 541562094

 Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI a do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 

 

Stupeň II Vpravování embryí

Místo konání:  Veterinární univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání, posluchárna – budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení: 

bude vyhlášen při dostatečném počtu zájemců

podmínkou je vlastnictví osvědčení o absolvování stupně I- Inseminace skotu, ovcí a koz 

Doba trvání kurzu:

dva dny - praktická výuka v laboratoři a v chovu VETUNI
jeden den zkouška před odbornou komisí
jednodenní terénní výjezd individuálně dle dohody

Cena:  
Přihlášení: V případě zájmu prosíme o zaslání předběžné přihlášky 2).
Ubytování: Ubytovací kapacita je k dispozici v areálu univerzity. Zájem vyznačte na závazné přihlášce.

 

2) Zde si stáhněte předběžnou přihlášku do kurzu ET.

Sylaby kurzů jsou připraven pod garancí odborných pracovníků VETUNI. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti.

Kontakt:

ICV VETUNI tel. 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz