EN

IVA VETUNI


Interní vzdělávací agentura IVA VETUNI 2024

 

Stipendia pro studenty projektu IVA

29. 4. 2024 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 4. 11. 2024 na děkanáty fakult.

 

Cesty studentů v rámci ČR

29. 4. 2024 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VETUNI musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

 

Formuláře k projektům IVA

 

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2024

29. 4. 2024 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj (kancelář č. 311 - Mgr. Altrichterová) jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2024. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště na děkanát příslušné fakulty.

Rozhodnutí si vyzvedněte od 2.5.2024 do 10.5.2024!

 

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VETUNI 2024

14. 3. 2024 - Komise IVA VETUNI zveřejňuje výsledky soutěže IVA VETUNI 2024 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle fakult.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

 

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VETUNI

14. 3. 2024 - Komise IVA VETUNI rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VETUNI pro rok 2024.

 

Vyhlášení soutěže IVA VETUNI pro rok 2024

14. 12. 2023 - Prorektor pro strategii a rozvoj VETUNI vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VETUNI pro rok 2024. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 15. 12. 2023 do 23. 2. 2024. Hodnotící lhůta je stanovena od 26. 2. 2024 do 14. 3. 2024.

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 23. 2. 2024, kontakt: altrichterovan@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

IVA Vyhlášení soutěže 2024
Formulář Projekt IVA VETUNI 2024
Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím IVA VETUNI