EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Jiná pracoviště / Studijní a informační středisko / Informace o knihovně / Jak se stát čtenářem

Jak se stát čtenářem

Registrace pro studenty a zaměstnance VETUNI

Pro registraci v knihovně je zapotřebí platný ISIC nebo zaměstnanecká karta. Při první návštěvě knihovny je nutné vyplnit Přihlášku knihovny, kterou najdete na výpůjčním pultu. Podpisem přihlášky souhlasíte s dodržováním pravidel Knihovního řádu UK VFU. Knihovní řád je k dispozici na vyžádání u výpůjčního pultu. Registrace pro studenty a zaměstnance univerzity je zdarma a platí jeden akademický rok.

Knihovní řád UK VFU

 

Registrace pro externí čtenáře

Externí čtenář vyplní Přihlášku knihovny a zaplatí poplatek 170 Kč u výpůjčního pultu (100 Kč poplatek za roční členství, 70 Kč poplatek za vystavení karty). S dokladem o zaplacení jde externí čtenář na Centrum informačních technologií, kde mu bude vystavena karta externisty. Registrace externího čtenáře platí 1 rok a po roce je možné opět obnovit registraci osobní návštěvou v knihovně a zaplacením ročního poplatku.

 

Registrace pro studenty FAF MUNI

Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2019/2020 a dříve, používají pro vstup ISIC z VFU (VETUNI). Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2020/2021 a výše, používají pro vstup kolečko, které si vyzvednou na studijním oddělení FaF MUNI. Aktivace kolečka trvá přibližně 1 týden. Při první návštěvě knihovny je nutné vyplnit Přihlášku knihovny, kterou najdete na výpůjčním pultu. Podpisem přihlášky souhlasíte s dodržováním pravidel Knihovního řádu UK VFU. Knihovní řád je k dispozici na vyžádání u výpůjčního pultu. Registrace je pro studenty FAF MUNI zdarma a platí jeden akademický rok.Studenti farmacie nemají přístup do počítačů a ke kopírkám. Na vyžádání jim může pracovník na výpůjčním pultu vytisknout potřebné materiály, dle ceníku pro externisty.

 

Kontakt:   knihovna@vfu.cz

Tel.:          (+420) 541 562 085