EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Informace pro média / Jednotný vizuální styl VETUNI

Jednotný vizuální styl VETUNI


  1. Tato metodika upravuje jednotný vizuální styl VETUNI, tedy pravidla pro použití znaku, písma a barev v rámci prezentace Veterinární univerzity Brno ve všech formách interního i externího písemného styku, tj. v rámci korespondence na hlavičkových papírech i obálkách, patičkách elektronické komunikace, dále u elektronické prezentace, vizitek, propagačních materiálů a předmětů, případně dalších forem komunikace a prezentace. Cílem je posílení identifikace univerzity nastolením jednotného způsobu její prezentace.
  2. Jednotný vizuální styl VETUNI vytváří jednotící linii pro všechny organizační součásti univerzity, současně ale zachovává autonomii jednotlivých subjektů. Jednotlivá ustanovení této metodiky nastiňují doporučenou grafickou podobu a organizační jednotky jej mohou dotvářet za zachování základních pravidel užívání loga a názvu VETUNI. V případě, že organizační součást univerzity disponuje vlastním logem, může užívat také své logo na základě vlastní metodiky jednotného vizuálního stylu.

 

Celý text ke stažení