EN
/ Homepage / Novinky a události / Klinické vzdělávání - Choroby psů a koček

Klinické vzdělávání - Choroby psů a koček


Institut celoživotního vzdělávání otevírá nový kurz Klinického vzdělávání Obor: Choroby psů a koček I. stupeň. Úspěšní absolventi získají osvědčení, které vyvdává rektor Veterinární univerzity Brno o získání klinického vzdělání I. stupně pro choroby psů a koček. Toto osvědčení opravňuje veterinárního lékaře používat označení praktický veterinární lékař pro choroby psů a koček.

Zahájení: 4. 9. 2023 – registrace od 8:30 hod

2 týdenní soustředění 4. - 8. 9. 2023 a 20 .- 24. 11. 2023

Zkoušky leden 2024

První pilotní běh kurzu (pro účastniky zdarma) je financován  Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci realizace projektu VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání, specifického cíle A4, reg. č.  NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022

Více informací najdete zde: https://www.vfu.cz/cz/choroby-psu-a-kocek-i-stupen