EN

Kondiční posilování


Výuka kondičního posilování je zaměřena především na naučení se správně cvičit tak, aby po absolvování jednoho semestru cvičenci v jakémkoliv podobném zařízení věděli co dělat a dělali to správně. Víc než spocená trička si z hodin odnesete domů znalosti správného posilování.

Kondiční cvičení napomáhá pohybové gramotnosti odhalováním a úpravou špatných pohybových stereotypů, správným držením těla, poznáváním funkcí lidského těla a tvorbou zásobníku cviků. Důraz je kladen nejen na správné technické provádění posilovacích cviků, ale i kvalitní zahřátí a rozcvičení (příprava organismu na zátěž) a účelně prováděný strečink v průběhu i po cvičení.

  • Vyučující: Mgr. Petr Krátký, Ph.D., Mgr. Jan Pařík
  • Garant: Mgr. Petr Krátký, Ph.D.
  • Místo: posilovna sportovní haly VFU
  • Časový rozpis hodin