EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2021 / Konference Ochrana zvířat a welfare 2021

Konference Ochrana zvířat a welfare 2021


Program konference Ochrana zvířat a welfare

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI

Ministerstvo zemědělství

Státní veterinární správa ČR

Odbor veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd

zvou na 28. konferenci s mezinárodní účastí

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2021

pořádanou 7. října 2021

 

Tematické oblasti:
• Ochrana zvířat a welfare v chovu - hospodářská zvířata
• Ochrana zvířat a welfare v chovu - zájmová zvířata
• Ochrana zvířat a welfare - pokusná zvířata
• Ochrana zvířat a welfare - volně žijící zvířata včetně
zvířat chovaných v zajetí
• Ochrana zvířat a welfare při přepravě a porážení
• Ochrana zvířat a welfare - případy z praxe
• Ochrana zvířat a welfare - legislativa
• Ochrana zvířat a welfare - různé


Místo konání:
Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
(v případě nemožnosti uspořádat konferenci prezenčně, konference proběhne online formou)


Garant konference:
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA


Organizační výbor:
Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
MVDr. Petra Tomanová, Ph.D.
MVDr. Simona Ninčáková
Ing. Vladimíra Enevová


Vědecký výbor:
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
MVDr. Zbyněk Semerád


Pokyny pro aktivní účastníky konference:
Z konference bude vydán sborník příspěvků. Pro uveřejnění příspěvku ve sborníku zašlete textový soubor upravený dle pokynů (viz https://cit.vfu.cz/welfare/prispevky.htmdo 15. srpna 2021 na adresu enevovav@vfu.cz s uvedením tematické oblasti příspěvku a preferovaného způsobu prezentace (referát/poster). Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku. Předpokládaná délka referátu je 15 minut. Postery budou prezentovány v elektronické podobě na velkoplošné dotykové obrazovce, případně online.


Registrace a bližší informace:
Ing. Vladimíra Enevová
enevovav@vfu.cz
ÚČAST NA KONFERENCI JE BEZ POPLATKU

Ochrana zvířat a welfare 2021