EN

Kontakty


Studijní a informační středisko VETUNI 
Univerzitní knihovna, budova 24
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

e-mail: knihovna@vfu.cz 

Vedoucí knihovny VETUNI
Mgr. Kateřina Sekaninová
tel.: (+420) 54156 2080

e-mail: sekaninovak@vfu.cz
Sekretářka, akvizice, pronájem místností budovy SIC
Marta Třísková 
tel.: (+420) 54156 2081

e-mail: triskovam@vfu.cz
Výpůjční oddělení
Simona Koudelová, DiS.
tel.: (+420) 54156 2085

e-mail: koudelovas@vfu.cz
Pavlína Hejdová
tel.: (+420) 54156 2085
e-mail: hejdovap@vfu.cz  
Sterilizace dokumentů
Monika Šimková
tel.: (+420) 54156 2082
e-mail: simkovam@vfu.cz
Zpracování fondů
Simona Šteflová 
tel.: (420) 54156 2084
e-mail: steflovas@vfu.cz
EIZ, rešerše, univerzitní správce OBD
Mgr. et. Mgr. Monika Krejčová
tel.: (+420) 54156 2079
e-mail: krejcovam@vfu.cz
Oddělení periodik, MVS služby
Mgr. Michaela Kosařová
tel.: (+420) 54156 2077

e-mail: kosarovam@vfu.cz 
Koordinace ediční činnosti VETUNI, správce knihovního systému
Dana Švaříčková
tel.: (+420) 54156 2083
e-mail: svarickovad@vfu.cz