EN

Kurz welfare officer


Kurz "welfare officer"

Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, který je určen pro pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování

Kurz je organizován na základě legislativních požadavků dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání a nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Informace pro provozovatele podniku dle § 5a zákona č. 246/1992 Sb.: Provozovatel podniku je povinen zajistit, aby činnost pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování na jatkách prováděly pouze osoby, které získaly 

a) střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník,

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technologie potravin,

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru veterinářství nebo vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství, nebo

d) vysokoškolské vzdělání na vysoké škole, která uskutečňuje studijní programy v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na veterinární oblast.

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování na jatkách musí tedy splňovat výše uvedené vzdělaní a současně být držitelem osvědčení z tohoto kurzu.

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, 
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

Termín zahájení:

termín bude vypsán až se naplní dostatečný počet zájemců - níže je předběžná přihláška 

 

Doba trvání:

8 výukových hodin a zkouška, forma zkoušky - písemný zkušební test (30 otázek - 45 min)

Cena kurzu :

3950,- Kč včetně 21% DPH, se splatností týden před zahájením kurzu.

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro firmy a instituce po dohodě s paní Krejčířovou) (viz přihláška). Pokud vaše instituce požaduje k faktuře objednávku zašlete ji co nejdříve na krejcirovaj@vfu.cz

individuální platby je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720281123, k. s. 0308, specifický symbol: datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR, VETUNI, IČ 62157124, DIČ CZ62157124. Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou. Doklad o zaplacení u bezhotovostní platby obdržíte v průběhu kurzu. Potvrzení o provedené platbě zašlete na krejcirovaj@vfu.cz

Přihlášení:

Předběžná elektronická přihláška -  zde   - vyplňte co nejdřive 

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, podrobné organizační pokyny ám budou zaslány ny vyplněný mail cca týden před kurzem

obchodní podmínky

Ubytování a strava : Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. V areálu VETUNI Brno je kantýna a kavárna

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolventi osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR.
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Jana Krejčířová,  telefon 541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.cz.