EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kvalifikační a odborné kurzy / Kvalifikovaná osoba ve výrobě medikovaných krmiv

Kvalifikovaná osoba ve výrobě medikovaných krmiv


Kvalifikované osoby ve výrobě, distribuci a kontrole medikovaných premixů a medikovaných krmiv

ICV VETUNI Brno organizuje ve spolupráci s ÚSKVBL kombinované studium v systému celoživotního vzdělávání k doplnění kvalifikace vysokoškolsky vzdělaných pracovníků podle požadavků směrnic EU 2001/82/ES, 90/167/EHS, 91/412/EHS a ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ve znění pozdějších předpisů. 

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6, (ze zastávky Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská).

Mapa areálu zde.

Termín zahájení:

studium bude zahájeno při dosažení dostatečného počtu zájemců

Trvání kurzu:

160 výukových hodin, z toho 80 hodin prezenčního studia dělených do bloků, 80 hodin distančního studia.

Požadavek na účastníka:

Vysokoškolské vzdělání v oboru farmacie, veterinární lékařství, veterinární hygiena, lékařství, stomatologie, zemědělství, biologie, chemie.

Kapacita kurzu:

10 - 20 osob

Cena:

35 500,- Kč včetně DPH

Přihlášení:

Zašlete prosím závaznou přihlášku 1).

Ubytování:

Ubytování si účastníci kurzu zajišťují sami. Ubytování na ICV si prosím domlouvejte vždy s kontaktní osobou organizující kurz. 

Stravování:

Stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. V areáluje restaurace a kantýna.

Jídelní lístek zde.


Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 
Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti.

1) Závaznou přihlášku si stáhněte zde.


Kontakt:
ICV VETUNI, tel. 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz