EN
/ Homepage / Novinky a události / Mastitidy u skotu - odborná konference

Mastitidy u skotu - odborná konference


Česká buiatrická společnost

a

Fakulta veterinárního lékařství VETUNI Brno

si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci na téma

Mastitidy u skotu

 

která se uskuteční 2. dubna 2022
v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové

Program:
8:00 – 9:00           Prezence
9:00 – 9:05           Zahájení semináře Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc, Dipl. ECBHM
9:05 – 9:15             Úvodní slovo Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL


9:15 – 10:30            Omezení spotřeby antibiotik v chovech mléčného skotu? Ano, jde to!
                                    Prof. dr. Sarne De Vliegher, DVM, MSc, PhD, Dipl. ECVPH. Univ.Gent


10:30 –10:50         Coffebreak


10:50 – 11:30         Hlavní nemoci z deficiencí u přežvýkavců ve vztahu k mastitidám
                                    Prof Dr. Walter Baumgartner
11:30 – 12:10          Racionální používání antibiotik v léčbě mastitid, kudy cesta vede a kudy ne.
                                    MVDr. Gabriela Zelinková
12:10 – 13:00          Změny ve výskytu patogenů mastitid v českých chovech dojnic
                                    MVDr. Miroslav Věříš


13:00 – 13:50          přestávka na oběd


13:50 – 14:30       Moderní léčba a diagnostika mastitid v praxi v souladu s novými veterinárními předpisy
                                   Wojciech Korczyński DVM, PhD, Tech. manager Vetoquinol
14:30 – 15:15         Rezistence bakteriálních původců mastitid k antibiotikům
                                   MVDr. Kateřina Nedbalcová Ph.D. VÚVeL Brno
15:15 – 16:00         Má management dojení vliv na antimikrobiální rezistenci v chovech skotu?
                                   Doc. MVDr. Pavel Novák, Ph.D., Ing. Gabriela Malá, MVDr. Josef Prášek, Ph.D.
16:00 – 16:40       Podmínky pro používání léčiv v chovech skotu s ohledem na nové právní předpisy
                                   MVDr. Jiří Bureš, Ph.D. Ústav pro kontrolu biopreparátů a léčiv
16:40 – 16:55         Dalmazin Synch a jeho role v reprodukci skotu
                                   MVDr. Libor Sedlák, Biopharm
16:55                        Diskuze a zakončení konference
                                   Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM

 

 

Organizační pokyny:


Účastnický poplatek:
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem: 1000,- Kč
Ostatní: 2500,- Kč
Studenti a důchodci: 300,- Kč


Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, sborník, paralelní překlad z angličtiny a občerstvení.
Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS: 6176247389/0800,
variabilní symbol 20220402, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Přihlášky zasílejte do 30. 03. 2022 na adresu: cebs@seznam.cz
Přihlásit se můžete také na stránkách ČBS