EN

Mezinárodní projekty


Formální požadavky VETUNI pro navrhovatele a řešitele mezinárodních projektů

V rámci projektu PPSŘ 2022 byla rozšířena podpora centrálního pracoviště rektorátu pro navrhovatele a řešitele mezinárodních projektů formou zpracovávání formálních požadavků pro účely podání projektu řešitelem univerzity.

Termín odevzdání průvodního listu projektu spolu s návrhem projektu a dokumenty k podpisu/odeslání je 30 dní před deadlinem u poskytovatele mezinárodních projektů.

Dokumenty ke stažení:

Potvrzení záměru o spolupráci na projektu

Confirmation of intention to cooperate on the project

Letter of intent

Čestné prohlášení pro cizince

Podpisový vzor

European Commission Funding & tender opportunities

 

VISEGRAD FUND

Visegrad Grants je grantový program provozovaný a financovaný Mezinárodním Visegrádským fondem, jehož cílem je podpora spolupráce mezi zeměmi V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) prostřednictvím podpory myšlenek udržitelné regionální spolupráce.

Granty Visegrad podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, která přispívají ke spolupráci ve Visegrádském regionu.

Granty Visegrad+ podporují projekty, které přispívají k procesům demokratizace a transformace ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských zemí EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.

Více informací zde.

Horizont Evropa

Horizont Evropa je klíčový program EU sloužící k financování výzkumu a inovací. Pomáhá v boji proti změně klimatu, při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posiluje konkurenceschopnost a růst EU.

Program usnadňuje spolupráci a posiluje dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik EU při řešení globálních výzev. Podporuje generování a šíření špičkových odborných poznatků a technologií.

Více informací o programu HE a jeho částech zde.

Pravidla financování HE 2022

Výkladový slovník HE

 

Fulbrightova stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci  přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.

O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži. Více informací zde.