EN

MŠMT


Vyhlášení veřejné soutěže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Poskytovatel“) vyhlásilo v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2024.

Lhůta pro podání žádosti je pro rok 2024:
a) od 15. 9. 2023 do 15. 10. 2023 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2024;
b) od 15. 2. 2024 do 15. 3. 2024 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2024;
c) od 15. 4. 2024 do 15. 5. 2024 na období realizace projektů od 1. 9. do 31. 12. 2024

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ s dokumenty k podpisu/odeslání do 30 dní před deadlinem u poskytovatele.

Dokumenty ke stažení:

Výzva

Formulář žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2024

Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení

Formulář návrhu projektu pro rok 2024

Databáze projektů

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2024

1 prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. Klíšťata a klíšťaty přenosné patogeny: nová rizika v kontextu probíhajících environmentálních změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytuje informace o vědě a výzkumu na http://www.msmt.cz/dotacni-programy