EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2018 / Nový rektor VFU Brno prof. Alois Nečas jmenoval děkany všech tří fakult

Nový rektor VFU Brno prof. Alois Nečas jmenoval děkany všech tří fakult


Slavnostní jmenování děkanů proběhlo dopoledne ve Velké zasedací místnosti na rektorátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V přátelské atmosféře převzali své dekrety z rukou rektora děkan Fakulty veterinárního lékařství doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. a děkanka Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA.

 

   Rektor Nečas zahájil ceremoniál krátkým proslovem, kde mimo jiné vyzval nové děkany k rozvoji jednotlivých fakult i celé univerzity: „Věřím, že v novém období, v němž naši univerzitu čeká řada významných úkolů, budete orientovat činnost svých fakult mezinárodně, budete vést fakulty s plným nasazením a budete rozhodovat moudře ve prospěch studentů i akademických pracovníků a na základě principů akademického prostředí. Očekávám, že svou činností přispějete k dobrému jménu univerzity a že se s pozice fakult důstojným způsobem zapojíte do blížících se oslav stoletého výročí založení naší vysoké školy.“

 

   

Nově jmenovaný děkan Fakulty veterinárního lékařství, doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. by rád navázal na vývoj a vysokou úroveň fakulty z minulého období: „Naše fakulta má dobrý mezinárodní kredit, což dokládá vysoce kvalitní výuka veterinárního lékařství v českém i anglickém jazyce.“ Dále chce v rámci své funkce děkan Crha podporovat, kromě pedagogické, také výzkumnou a klinickou činnost a nadále úzce spolupracovat s praxí a naplňovat tak poslání naší vysoké školy.   

  

Do čela Fakulty veterinární hygieny a ekologie byla jmenována doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., která pokračuje ve vedení fakulty již ve druhém funkčním období. Její vize do budoucna má jasné obrysy: „Pokud bych měla zmínit jen některé priority fakulty, tak je to především otázka kvalifikačního růstu pracovníků. Věřím, že i ve spolupráci s vedením univerzity se nám podaří nastavit lepší mzdové podmínky pro pracovníky.“ Fakultu také čekají některé změny v souvislosti s připravovanou institucionální akreditací studijních programů.

 

 

   

Nastupující děkanka Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA směřuje své plány na rozvoj pracovníků a studentů: „Myslím, že se naše fakulta musí zaměřit na pracovníky především po stránce kvalifikační, s čímž souvisí i jejich vědecká činnost a financování vědecké činnosti.“ Mezi priority děkanky Opatřilové patří také oblast spolupráce s praxí.

 

   Na závěr ceremoniálu rektor Nečas zdůraznil, že: „…na univerzitě je třeba prosazovat systém kvality, který dokládá výraznou jedinečnost a kvalitu naší vysoké školy.“ Nakonec popřál děkanům mnoho úspěchů v jejich náročné funkci.