EN
/ Homepage / Novinky a události / Nový studijní program Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Nový studijní program Fakulty veterinární hygieny a ekologie


Nový studijní program na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

Vážení uchazeči o studium,

od září 2022 pro vás otevíráme nový bakalářský a navazující magisterský studijní program Veterinární ochrana veřejného zdraví. E-přihlášky budou spuštěny 30. května 2022. 

Absolventi získají odborné znalosti a dovednosti v oblastech významných pro výkon činností úředního veterinárního asistenta, odborného pracovníka v potravinářských podnicích a v laboratořích zaměřených zejména na analýzy spojené s bezpečností a kvalitou potravin.

Absolventi se uplatní na pozici úředního veterinárního asistenta, při dozorové činnosti orgánů státní správy, v potravinářských provozech a laboratořích.

Více informací zde: https://fvhe.vfu.cz/cz/veterinarni_ochrana_verejneho_zdrav%C3%AD