EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Kalendář akcí / ZRUŠENO! -Ochrana zvířat a welfare 2020

ZRUŠENO! -Ochrana zvířat a welfare 2020


Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Ministerstvo zemědělství

Státní veterinární správa ČR

Odbor veterinárního lékařství ČAZV

 

 pořádají

 

mezinárodní konferenci

 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

  

Konference je zaměřena na aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat.

Konference je určena pro pracovníky státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad, nevládních neziskových organizací a další zájemce o danou problematiku.

Konference se koná v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, http://www.vetuni.cz - mapa areálu) pravidelně každý rok v září/říjnu.

 

Tematické oblasti:

Ochrana zvířat a welfare v chovu - hospodářská zvířata
Ochrana zvířat a welfare v chovu - zájmová zvířata
Ochrana zvířat a welfare - pokusná zvířata
Ochrana zvířat a welfare - volně žijící zvířata včetně zvířat chovaných v zajetí
Ochrana zvířat a welfare při přepravě a porážení
Ochrana zvířat a welfare - případy z praxe
Ochrana zvířat a welfare - legislativa
Ochrana zvířat a welfare - různé
 

Garant konference:
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
 
Organizační garant konference:

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 

 

Organizační výbor:

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (FVHE VETUNI Brno)
MVDr. Simona Ninčáková (SVS ČR)

MVDr. Jiří Kruml (Mze)

Ing. Vladimíra Enevová (FVHE VETUNI Brno) - přihlášky

 
Odborný výbor:

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA (FVHE VETUNI Brno)

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (FVHE VETUNI Brno)

MVDr. Zbyněk Semerád (SVS ČR)

 
Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
 
Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku jako referátu nebo posteru (podle množství a zaměření přihlášených prací). Texty přijatých příspěvků jsou publikovány ve sborníku konference.  Pro zařazení příspěvku do sborníku dodržujte prosím požadovanou formu příspěvku.
 

 

 

 

 

Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 

Ministry of Agriculture of the Czech Republic

State Veterinary Administration of the Czech Republic

Department of Veterinary Medicine Czech Academy of Agricultural Sciences

 

 organise

 

The Annual Scientific Conference with International Participation

 

 ANIMAL PROTECTION AND WELFARE

  

The conference is summoned to discuss pressing problems of protection and welfare of farm animals, companion animals, experimental animals and wild animals, including animals in zoological gardens and handicapped animals.

The conference is addressed to governmental authorities, breeders, veterinarians, scientists, teachers, private sector and non-profit NGOs and anybody who is interested in animal protection and welfare.

The conference is hosted by the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (Palackeho tr. 1946/1, 612 42 Brno, Czech Republic, http://www.vetuni.cz) annually in September/October.

 

Brno lies in the south-eastern region of the Czech Republic – which itself is in central Europe. The town has a wealth of historical sites and a rich cultural heritage, dating back to its foundation in 1243. The City center is full of historical buildings, old churches, theatres, fountains, sculptures, etc. To name at least a few of them: Špilberk Castle, the famous fortress used as a prison - currently, it's a museum, Petrov Cathedral - its silhouette is the defining feature of the Brno skyline, Old Town Hall, with beloved Brno symbols the Drak (dragon) and the Wheel. The most important example of modern architecture in Brno is The Tugendhat Villa - a historic site inscribed on the UNESCO's World Cultural Heritage List. The Zoological Garden of Brno City is situated in an attractive area of 65 hectares of "Mniší hora" (Monk Hill) forested slopes. In the city centre you can find The Permanent Aquarium Exhibition of freshwater and marine fauna, which also belongs to the Brno Zoo.

 
 

LOCATION OF THE CONFERENCE

 

Conference Topics:

Animal Protection and Welfare - Farm Animals
Animal Protection and Welfare - Companion Animals
Animal Protection and Welfare - Experimental Animals
Animal Protection and Welfare - Wild Animals including Animals kept in Captivity
Animal Protection and Welfare during Transport and Slaughter
Animal Protection and Welfare - Case Reports
Animal Protection and Welfare - Legislation
Animal Protection and Welfare - Miscellaneous

Conference President
Prof. MVDr. Vladimir Vecerek, CSc., MBA (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)

Conference Coordinator
Prof. Ing. Eva Voslarova, Ph.D. (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)
 

Organising Committee

Prof. Ing. Eva Voslarova, Ph.D. (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)
MVDr. Simona Nincakova (State Veterinary Administration)

MVDr. Jiri Kruml (Ministry of Agriculture)

Ing. Vladimira Enevova (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)
 
Scientific Committee

Prof. MVDr. Vladimir Vecerek, CSc., MBA (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)
Doc. Ing. Eva Voslarova, Ph.D.  (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)

MVDr. Zbynek Semerad (State Veterinary Administration)

 
Official languages

Czech, Slovak, English 
 

Accommodation for reduced price is available in the campus (only limited number of rooms, early reservation is recommended).

Other accommodation options near the campus:

Hotel Passage***                http://hotelpassage.eu/

Hotel Avanti***                     http://www.hotelavanti.cz/

Hotel Bobycentrum****       http://www.bobycentrum.com/

Guest House Královská cesta http://www.kralovskacesta.com/en/guest-house/

Tourist Services in Brno     http://www.ticbrno.cz/

 

Texts of all accepted papers and posters are published in the Conference Proceedings. Please follow the instructions when submitting texts.
 

For any questions regarding the upcoming conference (24 September 2020), please contact us at  voslarovae@vfu.cz.