EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kvalifikační a odborné kurzy / Odchyt toulavých zvířat a asanace

Odchyt toulavých zvířat a asanace


Specializovaná odborná průprava pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu

Kurz je určen pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí,  zabývajících  se  prací  se  zvířaty  a  regulací  jejich  počtu,  ve  smyslu  § 42   zákona  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 21 a 22 vyhlášky č. 176/2023 Sb. a navazujících právních norem. 

Místo konání:

-kurz proběhne online na platformách Zoom (výuka) a Moodle (zkouška)

Termín :

23.-27.9.2024 ONLINE 

(zkouška spojení / registrace - v pondělí 23.9.2024 od 8:30 do 9:00 h)

Rozsah kurzu: týden
Ukončení:  písemný test
Cena kurzu:

8000,- Kč včetně DPH 

Úhradu proveďte:

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce) (viz přihláška). Pokud vaše instituce požaduje k faktuře objednávku zašlete ji co nejdříve na jandekovam@vfu.cz

Individuální platby je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 97209151, specifický symbol: datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124. Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou.  Potvrzení o provedené platbě zašlete na jandekovam@vfu.cz

Administrativní poplatek za opakování zkoušky: 500 Kč

Přihlášení:

Závaznou přihlášku - zde-  (pouze elektronicky) vyplňte prosím co nejdříve,  bude přístupná do 19.9. 2024 13:00 nebo do naplnění kapacity kurzu.  

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

Přihláška je závazná, případné změny sdělte co nejdříve.

 

obchodní podmínky

Ubytování a stravování: Ubytování a stravování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v areálu univerzity (zajišťuje p.Šterclová - sterclovaj@vfu.cz). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Stravování nabízí  Kantýna, která se nachází v areálu univerzity : jídelní listek zde
   


Sylabus studia je připraven ve spolupráci  Státní veterinární správy  ČR, Veterinární univerzity Brno  a  oddělení ochrany zvířat odboru živočišných komodit MZe ČR a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Program kurzů a studijní materiály obdrží účastníci při registraci. Účastník odborných kurzů získá po úspěšně vykonané zkoušce Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a Osvědčení pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu.

Děkujeme za zvážení pozvání do kurzu a těšíme se na setkání. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.
(Markéta Jandeková, tel.: 541 562 092, 725436208,  e-mail: jandekovam@vfu.cz


Orientační program kurzu zde