EN

OP VVV


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Program usiluje o posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Očekávaným positivním dopadem je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. Dosažení cílů programu je podporováno formou projektů v rámci prioritních os (PO):

  • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
  • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc

Další informace: