EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2021 / Opatření k realizaci výuky studentů Veterinární univerzity Brno s účinností ke dni 3. 5. 2021 v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021

Opatření k realizaci výuky studentů Veterinární univerzity Brno s účinností ke dni 3. 5. 2021 v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021


Opatření k realizaci výuky studentů Veterinární univerzity Brno s účinností ke dni 3. 5. 2021 v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021

 

 

Výuka na Veterinární univerzitě Brno v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví bude probíhat tak, aby ve veterinárních studijních programech mohla být realizována intenzivní praktická bloková výuka v klinických, preklinických, hygienických a dalších předmětech, které vyžadují přímou kontaktní výuku k získání praktických zkušeností a dovedností pro získání profesních veterinárních kompetencí, která umožní dokončení uvedených předmětů za zimní i letní semestr. K zajištění výše uvedené nezbytnosti ve výuce bude v jednotlivých studijních programech univerzity výuka od 3. 5. 2021 organizována následovně:

 

Studijní program Veterinární lékařství (podle opatření MZd ze dne 29. 4. 2021) a Veterinární hygiena a ekologie (podle předpokládaných opatření MZd v následujícím období)

1. ročník: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 11. 6. 2021 bloková výuka (3 týdny), 14. 6. 2021 až 23. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů);

2. ročník: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 2. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů);

3. ročník: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 11. 6. 2021 bloková výuka (3 týdny), 14. 6. 2021 až 23. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů);

4. ročník: 3. 5. 2021 až 14. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 17. 5. 2021 až 2. 7. 2021 bloková výuka (7 týdnů), 5. 7. 2021 až 13. 8. 2021 zkouškové období (6 týdnů);

5. ročník: 3. 5. 2021 až 14. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 17. 5. 2021 až 2. 7. 2021 bloková výuka (7 týdnů), 5. 7. 2021 až 13. 8. 2021 zkouškové období (6 týdnů);

6. ročník: výuka podle zvláštního rozpisu pro 6. ročník.

 

Studijní program Bezpečnost a kvalita potravin

1. a 3. ročník bakalářského studia a 1. až 2. ročník navazujícího magisterského studia: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 2. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů);

2. ročník bakalářského studia: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 4. 6. 2021 bloková výuka (2 týdny), 7. 6. 2021 až 16. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů).

 

Studijní program Ochrana zvířat a welfare

1. až 3. ročník bakalářského studia a 1. až 2. ročník navazujícího magisterského studia: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 2. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů).

 

Studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

1. a 3. ročník bakalářského studia a 1. až 2. ročník navazujícího magisterského studia: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 2. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů);

2. ročník bakalářského studia: 3. 5. 2021 až 21. 5. 2021 dokončení distanční výuky, 24. 5. 2021 až 4. 6. 2021 bloková výuka (2 týdny), 7. 6. 2021 až 16. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů).

Bloková výuka v určených předmětech se uskuteční podle bližšího rozpisu pro jednotlivé skupiny studentů, který bude následně vydán fakultami. Ostatní výuka se uskuteční podle dosavadního rozpisu.   

 

Rektor Veterinární univerzity Brno a děkani veterinárních fakult se obrací na akademické pracovníky a další zaměstnance univerzity a dále na studentky a studenty univerzity s přesvědčením, že společnou součinností, vzájemným pochopením mimořádnosti současné situace a nezbytnou spoluprací se při realizaci výše uvedených opatření podaří překonat omezení výuky z předchozího období způsobené opatřeními přijatými na úrovni státu k potlačení pandemie COVID-19 a následnou výukou, včetně blokové výuky, bude výuka v akademickém roce 2020 až 2021 dokončena na potřebné kvantitativní i kvalitativní úrovni.

 

 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

 rektor VETUNI

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., v. r.

děkan FVL

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, CSc., v. r.

děkanka FVHE

 

 Opatření k realizaci výuky studentů Veterinární univerzity Brno s účinností ke dni 3. 5. 2021 v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021

Measure on the implementation of teaching for students at the University of Veterinary Sciences Brno with effect from 3 May 2021 in connection with the Emergency Measure of the Ministry of Health of 29 April 2021