EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kvalifikační a odborné kurzy / Označování hospodářských zvířat

Označování hospodářských zvířat


Specializovaná odborná průprava se zaměřením na označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona výžehem nebo injekční
aplikací elektronického identifikátoru

školení, které je organizováno podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 64a a vyhlášky č. 176/2023 Sb., Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činnost § 30 až § 32.
Školení je určeno pro osoby, které získaly střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci.
Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení o způsobilosti k označování označovaných zvířat 

Termín a Místo konání:

termín 06.05.2024

registrace od 8:30 hod (kurz má 5 vyučovacích hodin a je zakončen testem)

Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno,  612 42

 

Cena kurzu:

5000 Kč včetně DPH (21%)  se splatností týden před konáním kurzu bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720290424, specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR,  k. s. 0308, VETUNI, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Zjednodušený daňový doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu. 

Registrační poplatek hraďte prosím až na základě ,,připomínky", kterou Vám zašlu nejdříve 14 dní před zahájením kurzu. Registrační poplatek za jednotlivé účastníky hraďte zvlášť nikoliv jednou platbou. - pokud budete chtít vystavit fakturu kontaktujte p. Jandekovou: jandekovam@vfu.cz

obchodní poddmínky

Přihlášení:

závazná přihláška zde

Přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu.

Podmínkou účasti v kurzu je: doložení dokladů o vzdělání:střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci.

Kopie/scany dokladů o vzdělání v potřebném rozsahu zašlete co nejdříve na jandekovam@vfu.cz 

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování a stravu sám. Možnost stravování nabízí Kantýna, kterou najdete přímo v areálu univerzity jídelní lístek zde
Kontakt: ICV VETUNI, Markéta Jandeková, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, tel.: 541 562 092, e-mail: jandekovam@vfu.cz