EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Výzkumné projekty / IGA VETUNI / Pokyny k ukončení řešení projektů IGA VETUNI pro rok 2023

Pokyny k ukončení řešení projektů IGA VETUNI pro rok 2023


Pokyny pro řešitele IGA VETUNI 2023

 

31. 10. 2023

Ukončení čerpání finančních prostředků (kromě mzdových prostředků akademických pracovníků a stipendií, bude vyplaceno až po obhájení projektu na konferenci)

Ve výjimečných případech a po souhlasu tajemníka fakulty – správce rozpočtu možno čerpat finanční prostředky do poloviny listopadu 2023.

 

31. 10. 2023 odevzdat žádost o vyplacení stipendia na děkanát fakulty.

 

30. 11. 2023 – odevzdat návrh na vyplacení odměny akademického pracovníka na děkanát

 

30. 11. 2023 do 10.00 hod.

Odeslat elektronicky na emailové adresy:

 FVL - skoricm@vfu.cz                                              FVHEpikulaj@vfu.cz

1)  Příspěvky do sborníku fakultních konferencí ve wordu – viz Parametry příspěvku

2) Podklady pro Zápis ze studentské vědecké konference viz Zápis ze studentské vědecké konference

 

30. 11. 2023

Předání Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VETUNI 2023 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - viz IGA 2023 Závěrečná zpráva

1) podepsané v písemné podobě na děkanáty fakult

2) elektronicky na email: iga@vfu.cz

 

6. 12. 2023 do 10.00 hod.

Tajemníci fakult předají písemnou formu Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VETUNI 2023 na Sekretariát prorektorky pro vzdělávání

 

12. 12. 2023, začátek 8.00 hod.

Obhajoba projektů na veřejných studentských vědeckých konferencích pořádaných fakultami. Připravené prezentace musí být v Power Pointu v délce max. 15 minut.

Pořadí určuje předseda dílčí komise.  


Přílohy: