EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Účelová zařízení / Kaunicovy studentské koleje / Poplatek za ubytování na kolejích - kolejné

Poplatek za ubytování na kolejích - kolejné


Platnost od 1.2.2024

Ceny uvedeny v tomto ceníku jsou v Kč za lůžko a noc včetně DPH v zákonné výši.

blok

lůžek na pokoji

počet pokojů

cena

A

3

4

130

A

2

2

139

A

3

55

144

A

2

21

152

A

2

1

157

A

2

21

163

B

2

82

189

B

1

18

255

Pokoje jsou nabízeny se stávajícícm zařízením. Student může v pokoji k tomu určeném pobývat se psem nebo i jiným zvířetem, za které je účtován poplatek dle platných Pravidel pro pobyt zvířat na kolejích VETUNI. Seznam zvířat, které je povoleno dočasně přechovávat na kolejích VETUNI, je uveden v Provozním řádu kolejí VETUNI.

Ceny pokojů se stejným počtem lůžek se liší na základě toho, zda jsou po rekonstrukci, z důvodu velikosti, případně umístění pokoje, nebo možnosti mít na pokoji psa nebo jiné zvíře či nikoliv.