EN

Přeprava zvířat


Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s přepravou zvířat

Obsahem odborného kurzu jsou právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat, zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty, zásady čištění a desinfekce dopravních prostředků.

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno (Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole)
posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání  (dále jen ICV), budova č. 24 (pc room)
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

 

Termín zahájení: 24.6.2024, registrace od 7:30, výuka od 8:00 hodin
Doba trvání:  12 výukových hodin, zakončeno zkouškou (písemný test, praktická část). 

Program kurzu ke stažení: -zde-

 

Cena kurzu:

3900,- Kč včetně 21% DPH úhradu je možno provést bezhotovostně  jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód banky  0300, v. s. 9720240624,  specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Registrační poplatek hraďte prosím až na základě ,,připomínky", kterou Vám zašlu nejdříve 14 dní před zahájením kurzu. Registrační poplatek za jednotlivé účastníky hraďte zvlášť nikoliv jednou platbou.
Přihlášení:

závazná přihláška (pouze elektronicky) - zde-  co nejdříve, do 16.6.2024

 

Přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné informace obdržíte e-mailem cca týden před konáním kurzu.

obchodní podmínky

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování a stravu sám. Možnost stravování nabízí Kantýna, kterou najdete přímo v areálu univerzity jídelní lístek zde

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník osvědčení v českém jazyce a průkaz osoby přepravující zvířata v českém a anglickém jazyce, které vydává MZe.

Organizační zajištění kurzu: Klára Vahalová, tel.: 725 998 055, 541 562 088, e-mail: vahalovak@vfu.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.