EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Jiná pracoviště / Studijní a informační středisko / Služby / Pronájem nebytových prostor - přednáškové místnosti

Pronájem nebytových prostor - přednáškové místnosti


Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Sekaninová
tel.: (+420) 541 562 080
e-mail: sekaninovak@ vfu.cz

Marta Třísková
tel.: (+420) 541 562 081
e-mail: triskovam@vfu.cz

Komerční pronájem

MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST č. 166 

 • kapacita max. 60 míst
 • možnost využití: pondělí - čtvrtek 7:30 - 19:30, pátek 8:00 - 15:00
 • místnost je vybavena dataprojektorem
 • možnost zapůjčení notebooku 
 • možnost ozvučení

 

Studentská organizace za účasti externích firem

(IVSA, Společník pro život)

Pronájem za každou započatou hodinu

300 Kč

Pronájem za každou započatou hodinu + foyer

400 Kč

Celodenní pronájem (v délce 6 - 10 hodin)

1.500 Kč

Celodenní pronájem + foyer (v délce 6 - 10 hodin)

2.000 Kč

Zapůjčení notebooku 

zdarma

Přítomnost technika VETUNI

zdarma

 

Externí nájemce

Pronájem za každou započatou hodinu

500 Kč

Pronájem za každou započatou hodinu + foyer

700 Kč

Celodenní pronájem (v délce 6 - 10 hodin)

2.400

Celodenní pronájem + foyer (v délce 6 - 10 hodin)

3.600 Kč

Zapůjčení notebooku /den

200 Kč

Přítomnost technika VETUNI / hodina

300 Kč

 

 • Uvedené ceny jsou včetně DPH pro krátkodobý pronájem.
 • O pronájmu se sepisuje smlouva: Smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor.
 • Multifunkční místnosti č. 166.
 • Pronájem je možné sjednat nejdříve měsíc před konáním akce.

 

Interní pronájem

MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST Č. 166 (přízemí)

 • pronájem zdarma
 • max. 60 míst
 • pouze pro ústavy, kliniky či oddělení VETUNI, studentská organizace IVSA VETUNI bez účasti externích firem

ZASEDACÍ MÍSTNOST č. 336 (3.p)

 • kapacita max. 45 míst
 • pronájem zdarma
 • pouze pro ústavy, kliniky či oddělení VETUNI - pronájem reprezentativního charakteru 
 • vědecké rady, komise, audity, kontroly, interní školení

 

Rozhodnutí kvestora č. 3/2020  Pronájem nebytových prostor v budově SIC VFU Brno pro kulturní, vzdělávací a veřejnoprávní účely