EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / INFORMACE PRO STUDENTY / Stipendia a poplatky / Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium


Podmínky získání stipendia

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi za vynikající studijní výsledky, který podal žádost v termínu stanoveném děkanem.

Podmínky přiznání

  • získání minimálního požadovaného počtu kreditů pro postup do dalšího roku studia
  • všechny zápočty a zkoušky musí být splněny na "první pokus"
  • u uznaných předmětů doložit jejich vykonání v řádném termínu

Studijní průměr se počítá jako vážený průměr.

Jak podat žádost

Žádosti za akademický rok 2022/23 se podávají v termínu od 14/15.8.2023 do 8/9.10.2023.
Žádost podejte v portále IS/STAG v Moje studium / Studentské žádosti. 
Vyberte Žádost o prospěchové stipendium, do důvodu uveďte Váš vážený studijní průměr za předchozí akademický rok (2022/23) a uložte.
Studijní průměr zjistíte v portálovém rozhraní IS/STAG v menu Moje studium - Průběh studia v položce Výsledky studia.
Žádost podávejte až budeme mít všechny předměty uzavřeny. O stavu žádosti pak budete zde informováni.

Výše stipendia

Výše prospěchového stipendia za akademický rok 2022/23 je stanovena Rozhodnutím děkana/děkanky fakulty - FVL, FVHE

 Výše prospěchového stipendia pro FVL za akademický rok 2022/23 je stanovena takto:

 kategorie I. (průměr 1,00)   15.000,- Kč  
kategorie II. (průměr 1,01 - 1,25)     10.000,- Kč
kategorie III. (průměr 1,26 - 1,50)     5.000,- Kč

Výše prospěchového stipendia pro FVHE za akademický rok 2022/23 je stanovena takto:

 vážený studijní průměr 1,00   15.000,- Kč  
 vsp 1,01 - 1,25     10.000,- Kč
 vsp 1,26 - 1,50     5.000,- Kč

 

Výplata stipendia

Prospěchové stipendium se vyplácí jednou ročně (zpětně), v průběhu října-listopadu.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.

Prospěchové stipendium za akademický rok 2022/23 bylo vyplaceno k 23.10.2023.