EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Orgány a vedení univerzity / Rada pro celoživotní vzdělávání

Rada pro celoživotní vzdělávání


Rada pro celoživotní vzdělávání VETUNI

 na období do 31. ledna 2026

Předseda prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Místopředseda: MVDr. Eva Justová
Členové: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
 

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  MVDr. Zbyněk Semerád
  MVDr. Martin Grym
  MVDr. Jiří Bureš