EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Orgány a vedení univerzity / Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení

Členové Rady pro vnitřní hodnocení

1 Předseda rektor
    prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
2 Místopředseda prorektor pro strategii a rozvoj
    prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
3 Další povinný člen předseda AS VETUNI
    prof. MVDr. František Treml, CSc.

1/3 na návrh AS

 1. prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
 2. doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., FVHE
 3. prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D., FVHE
 4. Mgr. Klára Klíčová, studentka FVL

 

1/3 na návrh VR

 1. prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL
 2. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE
 3. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., externí
 4. MVDr. Zbyněk Semerád, externí

 

1/3 na návrh rektora

 1. doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL
 2. doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., děkanka FVHE
 3. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., externí
 4. MVDr. Petra Šinová, externí