EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2018 / Rektor Alois Nečas slavnostně složil inaugurační slib

Rektor Alois Nečas slavnostně složil inaugurační slib


Prof. MVDr. František Treml, CSc., předseda Akademického senátu VETUNI Brno předává řetěz rektora prof. MVDr. Aloisi Nečasovi, Ph.D., MBA.

V pátek 23. 2. 2018 se na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno uskutečnil jeden z nejvýznamnějších akademických obřadů – slavnostní inaugurace rektora. Ceremoniál, v jehož průběhu byl do funkce rektora VETUNI Brno uveden prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, proběhl v prostorách univerzitní Auly.

 

 

 

 

Aulu VETUNI Brno zaplnilo mnoho významných a milých hostů.

Této významné akademické události byli přítomni ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, předseda České konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektoři dalších českých univerzit, přední představitelé Státní veterinární správy, Komory veterinárních lékařů a dalších partnerských institucí, místostarosta městské části Brno – střed Jiří Švachula, zástupci akademické obce Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a mnoho významných osobností z řad veřejné i státní správy a samosprávy a odborné veřejnosti.

 

Rektor Alois Nečas skládá slavnostní inaugurační slib.

Profesor Alois Nečas byl kandidátem na rektora zvolen na veřejném zasedání Akademického senátu VETUNI Brno 19. října 2017. Do funkce rektora pro funkční období 2018 až 2022 byl dosavadní děkan Fakulty veterinárního lékařství a zároveň přednosta Kliniky chorob psů a koček jmenován prezidentem republiky 29. ledna 2018 a svůj úřad začal vykonávat 1. února 2018.

 

 

Rektor Nečas se ujímá slova a přednáší inaugurační proslov.

Mezi klíčové priority rektora Nečase, dle jeho slov, patří: „…rozvinout mezinárodní rozměr univerzity, dále začít realizovat akreditační proces podle podmínek novely zákona o vysokých školách, uvést do praktické realizace nový systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností na univerzitě, zvyšovat kvalitu vzdělávání v studijních programech i celoživotním vzdělávání, podpořit oblasti výzkumu, které jsou pro univerzitu jedinečné, rozvíjet spolupráci s praxí, nově nastavit rozpočtování na univerzitě, podpořit mzdový rozvoj pro akademické i neakademické pracovníky, navýšit stipendia pro studenty doktorských studijních programů, obnovit koncepci stavebního i přístrojového rozvoje univerzity, vrátit se k vysoké úrovni podpory sounáležitosti akademických pracovníků a studentů k jejich Alma mater a v neposlední řadě důstojně oslavit 100. výročí založení naší univerzity na podzim roku 2018.“

 

Po významném obřadu nechyběla slavnostní projížďka v kočáře. Rektor Alois Nečas a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.    Foto: Kamil Jursa