EN

Rok 2014


Institucionální a rozvojový plán - 2014

1. Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu s Vyhlášením rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2013 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládá Institucionální rozvojový plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2013.

Institucionální rozvojový plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 až 2015 (dále též DZ MŠMT), který vytyčuje hlavní strategické cíle vysokoškolské politiky pro stanovené období, z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013 (dále též Aktualizace DZ MŠMT), jejímž záměrem je konkretizovat naplňování strategických cílů vysokoškolské politiky pro rok 2013, z dalších priorit MŠMT k rozvoji vysokého školství a z podmínek Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2013 daných MŠMT.

Na úrovni Veterinární a farmaceutické univerzity Brno navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 až 2015 (dále též DZ VFU), který určuje strategické cíle univerzity pro období do roku 2015, navazuje na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2012 a na výsledky dosažené při jejím plnění, navazuje na výsledky při plnění doporučení vyplývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno schválené v roce 2005 v Bruselu Evropskou asociací veterinárních fakult - European Association of Establishments for Veterinary Education (dále též EAEVE) a Federací veterinárních lékařů Evropy - Federation of Veterinarians of Europe (dále též FVE) a z mezinárodních trendů ve veterinárním vzdělávání vyplývajících z jednání a dokumentů EAEVE, a dále navazuje na závěry vyplývající z hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno provedené Akreditační komisí v roce 2006, a dále na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací, která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a farmaceutů a je základem pro zabezpečení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech nadnárodně regulovaného povolání.

Vyhodnocení Institucionálního plánu za rok 2014

1. Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu s Vyhlášením rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2014 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovala Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2014.

Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2014 vycházel z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 až 2015 (dále též DZ MŠMT), který vytyčuje hlavní strategické cíle vysokoškolské politiky pro stanovené období, z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014 (dále též Aktualizace DZ MŠMT), jejímž záměrem je konkretizovat naplňování strategických cílů vysokoškolské politiky pro rok 2014, z dalších priorit MŠMT k rozvoji vysokého školství a z podmínek Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2014 daných MŠMT.

Na úrovni Veterinární a farmaceutické univerzity Brno navazoval na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 až 2015 (dále též DZ VFU), který určuj strategické cíle univerzity pro období do roku 2015, navazoval na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2013 a na výsledky dosažené při jejím plnění, navazuje na výsledky při plnění doporučení vyplývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno schválené v roce 2005 v Bruselu Evropskou asociací veterinárních fakult – European Association of Establishments for Veterinary Education (dále též EAEVE) a Federací veterinárních lékařů Evropy – Federation of Veterinarians  of Europe (dále též FVE) a z mezinárodních trendů ve veterinárním vzdělávání vyplývajících z jednání a dokumentů EAEVE, a dále navazuje na závěry vyplývající z hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno provedené Akreditační komisí v roce 2006, a dále na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací, která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a farmaceutů a je základem pro zabezpečení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech nadnárodně regulovaného povolání.