EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Výzkumné projekty / IGA VETUNI / Rozdělení prostředků na SVVŠ / Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2024

Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2024


 

IGA VETUNI v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI stanovuje pro rok 2024 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 7 580 138 Kč následovně:

  • 7 164 138 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VETUNI,
  • 189 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací IGA VETUNI, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,49 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 227 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 3,00 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

 

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
předsedkyně IGA VETUNI

21. února 2024