EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Výzkumné projekty / IGA VETUNI / Rozdělení prostředků na SVVŠ / Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2023

Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2023


 

IGA VETUNI v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI stanovuje pro rok 2023 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 8 608 393 Kč následovně:

  • 8 135 393 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VETUNI,
  • 215 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací IGA VETUNI, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,50 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 258 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,99 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

 

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
předsedkyně IGA VETUNI

20. února 2023