EN

Složení AS VETUNI


Složení akademického senátu 

Předsednictvo AS VETUNI pro funkční období 2021-2024

Fakulta Jméno Funkce
FVL Prof. MVDr. František Treml CSc. předseda
FVL Prof. MVDr. Jiří Smola CSc. místopředseda
FVHE MVDr. Petra Mačáková Ph.D. člen předsednictva
FVL MVDr. Laura Staňková člen předsednictva
FVHE Denisa Dostálová člen předsednictva
FVHE Mgr. Barbora Havelková Ph.D. tajemník

Složení AS VETUNI pro funkční období 2021-2024

Akademičtí pracovníci

Fakulta/č Jméno
FVL  
1 Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
2 Prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc.
3 MVDr. Robert Srnec, Ph.D.
4 MVDr. Pavel Proks, Ph.D.
5 Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
6 Prof. MVDr. František Treml, CSc.
FVHE  
1 MVDr. Martina Volfová, Ph.D.
2 Mgr. Barbora Havelková Ph.D.
3 prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
4 Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
5 MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
6 MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.

Studenti

  
Fakulta Jméno
FVL  
1 Martina Schiestl
2 MVDr. Laura Staňková
3 Filip Odstrčil
FVHE  
1 Josef Král
2 Denisa Dostálová
3 Ing. Simona Dordevič