EN

Sociální stipendium


Podmínky získání stipendia

Nárok na sociální stipendium mají studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a příjem rodiny za rozhodné období nepřevýšil součin částky životního minima a koeficientu 1,50 podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Student má nárok na stipendium pouze po standardní dobu studia. Nárok na stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

Od 1.1.2008 může nárok na stipendium student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Jak podat žádost

Žádost se podává pomocí elektronického formuláře v portálovém rozhraní IS/STAG.
Po přihlášení do portálu zvolte v horní navigační liště záložku Moje studium, v následně otevřené stránce v levém navigačním sloupci vyberte položku Moje údaje. Zde po vyplnění bankovního účtu můžete podat žádost o sociální stipendium.

K žádosti je nutné doložit "Sdělení pro účely přiznání stipendia", které Vám vystaví odbor státní sociální podpory Úřadu práce České republiky v místě Vašeho trvalého bydliště. Sdělení dodejte co nejdříve po podání žádosti v is/stag na vaše studijní oddělení.
Žádosti na akademický rok 2023/24 se podávají v termínu od 21.8.2023 do 19.11.2023.
V odůvodněných případech je možné podat žádost kdykoliv během akademického roku.

Studenti podávají žádost v IS/STAG pouze jednou, na začátku studia nebo při vzniku nároku. Pro uplatnění nároku je nutné každý akademický rok donést na studijní oddělení platné "Sdělení pro účely přiznání stipendia", jinak nárok na sociální stipendium zaniká.

Výše stipendia

Výše sociálního stipendia byla stanovena v souladu se zákonem o vysokých školách ve výši jedné čtvrtiny základní sazby minimální mzdy za měsíc takto.

  • Od 1. ledna 2024 je výše sociálního stipendia  4.730,- Kč měsíčně
  • Od 1. ledna 2023 je výše sociálního stipendia  4.330,- Kč měsíčně
  • Od 1. ledna 2022 je výše sociálního stipendia  4.050,- Kč měsíčně
  • Od 1. ledna 2021 je výše sociálního stipendia  3.800,- Kč měsíčně
  • Od 1. ledna 2020 je výše sociálního stipendia  3.650,- Kč měsíčně

Výplata stipendia

Sociální stipendium se vyplácí čtvrtletně - v polovině ledna, dubna a července.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.

  • Sociální stipendium za období září až prosinec 2023 bylo vyplaceno k 3. 1. 2024
  • Sociální stipendium za období duben až červen 2023 bylo vyplaceno k 3. 7. 2023
  • Sociální stipendium za období leden až březen 2023 bylo vyplaceno k 3. 4. 2023