EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy / Soutěž akademických pracovníků o nejhodnotnější výsledky popularizující činnost VETUNI

Soutěž akademických pracovníků o nejhodnotnější výsledky popularizující činnost VETUNI


Slavnostní vyhlášení vítězů Soutěže akademických pracovníků o nejhodnotnější výsledky popularizující činnost VETUNI

 

Vyhlášení výsledků se uskuteční dne 27.11.2023 ve 14 hodin ve Velké zasedací místnosti budovy č.24 - Studijní a informační centrum, blok B, 3.NP, místnost 336.

Prorektor pro vědu výzkum a zahraniční vztahy vypisuje soutěž akademických pracovníků o nejhodnotnější výsledky popularizující činnost VETUNI v následujících kategoriích:

1) Soutěž o nejhodnotnější článek určený odborné komunitě nebo veřejnosti popularizující výsledky činnosti univerzity

Posuzovaná kritéria:
• Datum publikování od 1.1.2022
• Afiliace VETUNI přinejmenším jednoho z autorů

Body navíc za:
• doložená ocenění redakce, odborných nebo vědeckých společností
• doložené ohlasy veřejnosti nebo odborné komunity

2) Soutěž o nejhodnotnější jiný způsob popularizace univerzity
například: příspěvek na sociálních sítích, reportáž z pracovní činnosti/stáže, píseň, verše a další.

Posuzovaná kritéria:
• Datum vzniku: od 1.1.2022
• kreativita, originalita, zviditelnění VETUNI, propagace vzdělání a zahraničních zkušeností

3) Soutěž o nejhodnotnější článek výzkumného charakteru

Posuzovaná kritéria:
• Datum publikování od 1.1.2022
• Afiliace VETUNI přinejmenším u jednoho z autorů
• Hodnota kvartilu dle AIS a hodnota IF
• Počet citací (bez autocitací) do 31.8.2023

Body navíc za:
• Doložená případná ocenění redakce, odborných nebo vědeckých společností

Přihlášené příspěvky budou zhodnoceny komisí, vítězným jednotlivcům nebo týmům za VETUNI bude náležet finanční ocenění.

V přihlášce do soutěže uveďte, zda článek či jiný příspěvek, přihlašujete za jednotlivce nebo za tým.

Termín odevzdání: 29.9.2023 na oddělení VVZ univerzity v elektronické (jenisovaj@vfu.cz) nebo jiné podobě (přímo na oddělení VVZ).


Příloha:

Vyhlášení soutěže akademických pracovníků o nejhodnotnější výsledky popularizující činnost VETUNI

Vyhlášení výsledků soutěže akademických pracovníků o nejhodnotnější výsledky popularizující činnost VETUNI