EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2018 / Startuje nový ročník soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018

Startuje nový ročník soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018


Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 420 oceněných produktů. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem této soutěže v Jihomoravském kraji, rovněž i krajské potravinářské soutěže ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu. U ostatních surovin se uvede procentické zastoupení, včetně uvedení původu.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je právo čtyři roky používat logo Regionální potravina Jihomoravského kraje. Pokud se nezmění složení a technologický postup výroby, lze vítězné logo ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018 a logo Chuť jižní Moravy 2018 užívat u všech dalších úspěšných výrobků trvale. Po celou dobu mají výrobci a jejich úspěšné výrobky k dispozici silnou mediální podporu a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

 

Kategorie, do kterých lze přihlásit soutěžní výrobky:

 1. Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.), včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody, ryby, koření, mlýnské výrobky, čaj, vejce a výrobky z vajec apod.).

 

Termín uzávěrky přihlášek do soutěže je 23. 4. 2018 do 12:00 hodin

Více informací zjistíte na www.regionalnipotravina.cz a www.kisjm.cz

 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

 • Ing. Jaromír Musil, Ph.D.
 • Ing. Eva Chromečková
 • Kateřina Patočková