EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Informace pro média / Tiskové zprávy / Studenti VFU Brno nabádají k zodpovědnému užívání antibiotik

Studenti VFU Brno nabádají k zodpovědnému užívání antibiotik


Toto setkání proběhne dne 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin na brněnském výstavišti v pavilonu A, v rámci oslav založení československého státu, Festivalu RE:PUBLIKA. Zahájení proběhne za přítomnosti primátora města Brna a dalších významných osobností.

Pro absolventy a studenty je připraven celodenní naučně populární program, v němž budou kolegové z naší alma mater i z dalších institucí a odborníci z praxe prezentovat zajímavá témata z profesního života. Součástí programu budou také tzv. absolvent pointy, v rámci nichž obdrží od rektora zúčastnění absolventi a studenti diplom u příležitosti 100. výročí založení univerzity a pamětní odznak.

„Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, tehdejší Vysoká škola zvěrolékařská, byla založena jako vůbec první vysoká škola v samostatné Československé republice dne 12. 12. 1918. Naše univerzita je jedinou vysokou školou u nás, která poskytuje vzdělání veterinárním lékařům, a jednou ze dvou poskytující vzdělání v oblasti farmacie. Na prahu druhého století přeji naší alma mater jen vše to nejlepší,“ uvedl prof. Nečas, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

V nákupním centru Olympia budou od 9 do 16 hodin upozorňovat na problematiku neúčelné spotřeby antibiotik, informovat návštěvníky o rizicích spojených s jejich častým užíváním a radit, kdy je zbytečné antibiotika užívat a jak je naopak v odůvodněných případech užívat správně. Osvětová kampaň proběhne také 21. listopadu ve Fakultní lékárně v areálu VFU Brno.

  „Antibiotický den je nejen evropská, ale už celosvětová akce. Jde především o to, aby se poučila široká veřejnost o tom, že antibiotika nejsou všelék na každé onemocnění, na každou rýmu, na každou teplotu. Často se stává, že přijde maminka a řekne, že její dítě mělo za poslední rok šestkrát antibiotika. To rozhodně není dobré, protože antibiotika pak mohou přestat fungovat a vzniká rezistence,“ přibližujepodstatu akce Kristýna Bajerová, viceprezidentka Unie studentů farmacie.

Studenti si budou mimo jiné s návštěvníky povídat o užívání probiotik, které významně ovlivňují střevní mikroflóru a tím pomáhají zmírnit následky užívání antibiotik. Připomenou také, že při léčbě antibiotiky by člověk neměl chodit do práce, měl by dodržovat klidový režim, pít dostatek tekutin, vynechat sport a fyzickou zátěž. Důležitým tématem bude také nakládání se zbylými léky nebo antibiotická rezistence.

Rádi bychom přispěli k povědomí veřejnosti o tom, že mají antibiotika dobrat i v případě, že se jim udělá lépe. Když jsou antibiotika předepsána například na 10 dní, příznaky mohou zmizet již po dvou dnech užívání léků a pacienti si často pak léky nechají na potom. Ale to je špatně, člověk není dostatečně vyléčen a antibiotika nakonec nezaberou. Je důležité sdělit, aby si lidé nenechávali antibiotika na příště,“ osvětluje cíl akce Eliška Žubretovská, jedna z organizátorek akce.

Na středeční akci nebude již tradičně chybět ovoce, které budou studenti rozdávat pacientům. Loni to byla jablka a ořechy, letos v rámci prevence onemocnění dostanou návštěvníci mandarinky. Připraveny budou také dotazníky ve dvou verzích – pro dospělé pacienty a pro rodiče s dětmi. Vyplněné dotazníky se pošlou České lékárnické komoře, která provádí dlouhodobý průzkum. Podle výsledků loňského průzkumu ČLnK se každý pátý pacient mylně domnívá, že antibiotika účinkují proti chřipce, nachlazení či viróze. Osvěta v této oblasti se tedy stále ukazuje jako potřebná. Do letošní kampaně se zapojilo více než 1 100 lékáren po celé České republice.

Letos se poprvé Antibiotického týdne zúčastní i Fakultní lékárna pod vedením Mgr. Marka Csölleie: „Lékárna se zaměří na edukaci široké veřejnosti ohledně správného užívání antibiotik, jejich uchovávání a způsobu podávání. Budeme upozorňovat pacienty na to, že užívání antibiotik má svá pravidla, doporučíme, jakým způsobem se mají správně užívat a správně uchovávat. Letošním mottem Antibiotického týdne je správné podávání antibiotik dětem, to znamená, že zdůrazníme, jak potřebné je správné dávkování a podávání antibiotik dítěti a že je nutné se vždy poradit s lékárníkem,“ představuje průběh akce vedoucí lékárny.

V lékárně se přímo v oficíně nachází i speciální konzultační místnost, kde pacient v soukromí může vyplnit přichystaný dotazník a v případě potřeby individuálně konzultovat svůj problém. Do osvětové akce v lékárně budou zapojeni nejen studenti, ale samozřejmě i zkušení lékárníci. Budou zde k dispozici také CRP testy, které budou studenti a lékárníci návštěvníkům představovat a seznamovat je s jejich použitím.

Chceme předejít tomu, aby si pacienti nasazovali antibiotika svévolně. Pokud mají nějaké podezření na infekci, poradíme jim, jak mají případně použít CRP test v domácích podmínkách. Mohou tak s jeho pomocí zjistit, zda je jejich nemoc bakteriálního nebo virového původu,“ vysvětluje vedoucí lékárny, Mgr. Csöllei.

Účinnost antibiotik není problémem pouze v oblasti humánního lékařství, ale také v oblasti veterinární. Do akce se tak zapojí i studenti veterinárních oborů VFU Brno. Podávání antibiotik při poskytování veterinární péče má dopad nejen na zdravotní stav zvířat, na vznik rezistence a kontaminaci životního prostředí, ale také ovlivňuje bezpečnost potravin živočišného původu pro člověka. Studenti veterináři tedy přinesou informace o problematice užívání antibiotik z veterinárního hlediska i z hlediska bezpečnosti potravin.

„V budoucnu se můžeme do stavu, kdy některé nemoci budou kvůli antibiotické rezistenci neléčitelné. Proto je velmi důležité zabývat se rezidui antibiotik v potravinách. Je známo, že rizika jsou obrovská, proto evropská i národní legislativa ukládá pravidelné kontroly reziduí antimikrobiálních látek v potravinách a tím snižuje riziko jejich výskytu v potravinách na nejnižší možnou míru,“vysvětluje prof. Lenka Vorlová, přednostka Ústavu hygieny a technologie mléka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.