EN

Ubytovací stipendium


Podmínky získání stipendia

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který

 • studuje v prezenční formě studia
 • studuje v prvním studijním programu
 • nepřekročil standardní dobu studia
 • nemá místo trvalého pobytu v okrese Brno-město
 • podal žádost v termínu stanoveném rektorem
 • není studentem studujícím studujícím ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Jak podat žádost

Žádost se podává pomocí elektronického formuláře v portálovém rozhraní IS/STAG Veterinární univerzity Brno.
Po přihlášení do portálu zvolte v horní navigační liště záložku Moje studium, v následně otevřené stránce v levém navigačním sloupci vyberte položku Moje údaje. Zde po vyplnění bankovního účtu můžete podat žádost o ubytovací stipendium. Podání elektronické žádosti je umožněno pouze v termínu stanoveném rozhodnutím rektora. 
Žádost se podává v IS/STAG pouze jednou, na začátku nebo v průběhu studia. Překontrolujte si proto, zda máte požádáno!
Pro 1. ročníky - po podání žádosti přejde žádost do stavu "Čeká se na ověření matrikou SIMS". Matrika se ověřuje až v druhé polovině listopadu, teprve potom přejde žádost do stavu "dostává stipendium" - pokud máte dle sims nárok nebo zamítnutí s udáním důvodu.
Až po ověření matrikou studentů vám budou vydávána rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí ubytovacího stipendia.

Žádosti na akademický rok 2023/24 se podávají v termínu od 21.8.2023 do 22.10.2023.

Výše stipendia

 • Výše ubytovacího stipendia byla pro akademický rok 2023/24 stanovena na  600,- Kč měsíčně.
 • Prorektorkou pro vzdělávání byla stanovena výše ubytovacího stipendia na období říjen až prosinec 2023 na  909,- Kč měsíčně.

Výplata stipendia

Ubytovací stipendium se vyplácí čtvrtletně - v polovině ledna, dubna a července.
Studentům dsp se stipendium vyplácí v polovině ledna, dubna, července a října.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.

Stav platby v portálovém rozhraní IS/STAG:
stav Neuhrazeno přejde v Uhrazeno až poté, co ekonomický systém univerzity získá informaci z vaší banky, že platbu obdržela.
Tzn. že můžete mít stipendium na svém účtu a platba bude ještě jako neuhrazena :-)

 • Ubytovací stipendium za období leden až březen 2024 bylo vyplaceno k 2. 4. 2024
 • Ubytovací stipendium za období říjen až prosinec 2023 bylo vyplaceno k 3. 1. 2024
 • Ubytovací stipendium za období červenec až září 2023 pro studenty dsp bylo vyplaceno k 2. 10. 2023
 • Ubytovací stipendium za období duben až červen 2023 bylo vyplaceno k 3. 7. 2023