EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Orgány a vedení univerzity / Vědecká rada

Vědecká rada

Složení Vědecké rady 

pro funční období do 31. ledna 2026

                                                                                                                           

Předseda:  
1 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA rektor 
     
Interní členové:  
2 doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. děkanka FVHE, garant SP
3 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. FVL
4 doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. děkan FVL
5 prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. FVL
6 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. FVL
7 prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. FVL
8 doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. FVHE, garant SP
9 doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM FVL
10 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA FVHE
11 prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM FVL
12 prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. FVHE
13 prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM FVHE
14 MUDr. Pavel Piler ředitel NMB, ředitel ÚN Brno, FVHE
15 prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. ředitel CEITEC VETUNI, FVL
16 MVDr. Milan Snášil, CSc. KVL ČR, FVL
17 prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. FVHE
18 doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D. FVL
19 prof. MVDr. František Tichý, CSc. FVL
20 prof. MVDr. František Treml, CSc. předseda AS VETUNI, FVL
21 prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. FVHE, garant SP
22 MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D. FVL, garant SP
23 prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA FVHE, garant SP
24 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. FVHE
25 prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.  FVHE, garant SP
Externí členové:    
26 prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. rektor MU
27 MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. KVL ČR
28 prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústřední ředitel ŠVPS SR
29 MVDr. Jiří Bureš ředitel ÚSKVBL
30 prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA Surgal Clinic
31 prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. ÚSKVBL
32 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. rektor VUT
33 prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. LF MU
34 prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D FNUSA 
35 Ing. Martin Klanica ústřední ředitel SZPI
36 doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.  
37 doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. LF OU
38 prof. MUDr. Jan Lata, CSc. OU
39 prof. Ing. Jan Masák, CSc. děkan FPBT VŠCHT Praha
40 prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. rektor UVLF v Košiciach
41 prof. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. VUT
42 MVDr. Jaroslav Salava ředitel KVS SVS pro Jmk
43 MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel SVS
44 prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. LF MU, FNUSA
45 prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. FNUSA
46 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c. LF MU
47 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA UK