EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2018 / VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA SLAVÍ 100 LET

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA SLAVÍ 100 LET


Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, tehdejší Vysoká škola zvěrolékařská, byla založena jako vůbec první vysoká škola v samostatné Československé republice dne 12. 12. 1918. Naše univerzita je jedinou vysokou školou u nás, která poskytuje vzdělání veterinárním lékařům, a jednou ze dvou poskytující vzdělání v oblasti farmacie.

„100 let je mimořádné výročí, a stejně jedinečná je i naše univerzita.  Snažili jsme se, aby do těchto oslav byli zapojení jak vedení univerzity a akademický sbor, tak i studenti a zaměstnanci. Myslím, že se nám podařilo připravit velmi důstojný program, který se bude líbit všem,” řekl prof. Nečas, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Celotýdenní oslavy zahájí slavnostní shromáždění akademické obce VFU Brno, kterým si univerzita připomíná 100 let od jejího založení i celou historii jejího vývoje až do dnešních dnů. Významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj univerzity i o to, že si dnes může tato univerzita hrdě připomínat 100. výročí svého založení a slavit úspěchy na poli pedagogickém i vědecko-výzkumném, udělí rektor 100 pamětních medailí vyrobených pro tuto příležitost.

 

Na doby minulé zavzpomíná 50 veterinárních lékařů, kteří dokončili svá studia na někdejší Veterinární fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně před padesáti lety, tedy v roce 1968.

„Jako uznání celoživotní práce bývalých absolventů, kteří se v průběhu své dosavadní životní dráhy úspěšně uplatnili na nejrůznějších úsecích veterinární činnosti u nás i v zahraničí a jejich sounáležitosti s akademickou obcí univerzity, jim budou předány zlaté diplomy,“ uvedl MVDr. Karel Kovařík.

 

Počátky této ojedinělé tradice sahají do roku 1968. U příležitosti 50. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské, dnešní VFU Brno, byly tehdy poprvépředány zlaté diplomy prvním pěti absolventům školy.

Na své si přijdou i současní studenti. Pro ně je připravena studentská open air party, kterou zahájí rektor univerzity zapálením slavnostní vatry. Na ni naváže koncert Beatles revivalové kapely The Glass Onion. Po celý týden budou studenti soutěžit v různých turnajích v rámci akce „Týden sportu “.

„Obnovíme také tradici Univerzitního vína a pro připomenutí nadcházejícího 100. výročí vzniku československé státnosti, zasadíme v rámci akce 100 lip – 100 oslav i naši lípu. Doufám, že jako symbol demokracie, lidské pospolitosti a hrdosti bude na půdě naší alma mater po další století svědkem příznivého osudu a jejího rozkvětu. Já ji na prahu