EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / NOVINKY A MÉDIA / Aktuality / Novinky 2020 / Veterinární stomatologie

Veterinární stomatologie


VETERINÁRNÍ STOMATOLOGIE

přednáší Cedric Tutt BVSc, BVSc(Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC

Akce se koná pod záštitou rektora VFU Brno prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA

dne 28. ledna 2020 od 9:00 hodin v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat FVL VFU Brno

Odborní garanti: MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. a MVDr. Jana Burová

Účast na souboru přednášek je pro všechny účastníky zdarma. Vzhledem k omezené prostorové kapacitě a předpokládané velké účasti na konferenci je třeba co nejdříve potvrdit Vaši účast v následujícím formuláři https://forms.gle/ZcFouaceJ69ju8CDA, případně na mailové adrese MVDr. Jany Burové: burovaj89@gmail.com.
--------------------------------------------------------------------------------
INVITATION TO SEMINAR VETERINARY STOMATOLOGY

with Cedric Tutt BVSc, BVSc(Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC

organized by the rector of VFU Brno prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

takes a place on Tuesday 28th January 2020 at 9:00 am.
in lecture hall of Small Animal Clinic.

Guarantors: MVDr. Tomáš Fichtel and MVDr. Jana Burová

Due to limited capacity and expectation of high attendance at the seminar it is necessary to confirm your attendance as soon as possible. Your attendance you confirm by e-mail burovaj89@gmail.com or https://forms.gle/ZcFouaceJ69ju8CDA.