EN
/ Homepage / Novinky a události / VETUNI slavnostně otevřela nová klinická simulační centra

VETUNI slavnostně otevřela nová klinická simulační centra


VETUNI slavnostně otevřela nová klinická simulační centra

Pro výuku studentů veterinárních oborů vybudovalo vedení Veterinární univerzity Brno na klinikách v areálu VETUNI reprezentativní prostory dvou nových simulačních center klinické výuky zaměřených podle druhů zvířat, která byla slavnostně otevřena ve středu 20. září 2023.

Moderní prostory, jež budou sloužit k výuce veterinární medicíny na VETUNI, představují jednak novou dominantu budovy Pavilonu klinik malých zvířat s Klinikou chorob psů a koček a jednak rekonstruované výukové prostory v komplexu Kliniky chorob koní a Kliniky chorob přežvýkavců.

Při slavnostním otevření simulačních center rektor univerzity prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA mimo jiné uvedl: „Již v tomto akademickém roce 2023/2024 mohou naši studenti plně využívat moderní formy výuky obohacující studium klinických předmětů v nových učebnách simulačních center, kam se přemístila stávající klinická výuka na umělých zvířecích modelech, přibližující studentům řešení reálných klinických případů a situací, s nimiž se mohou setkat u skutečných pacientů. Nová simulační centra na VETUNI snesou srovnání se špičkovými výukovými centry na nejlepších veterinárních vysokých školách v Evropě.“ 

V rámci klinické výuky si studenti v nových simulačních centrech budou moci důkladně procvičit a osvojit potřebné praktické dovednosti, které následně využijí nejen při navazující klinické výuce chirurgie, porodnictví či interní medicíny, ale také při výkonu svého povolání ve veterinárních ambulancích a klinikách po absolvování náročného šestiletého studia veterinárního lékařství na brněnské veterinární univerzitě.