EN

Vita Universitatis - 2020


Redakční rada:


Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA - předseda
Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
MVDr. Karel Kovařík
PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
Ing. Arch. Gabriela Chmelařová
Mgr. Jana Doleželová
Bc. Soňa Šmahelová
zástupce studentů