EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / INFORMACE PRO STUDENTY / Mobility / Vyhlášení výběrového řízení Výzva 2023, 2.kolo

Vyhlášení výběrového řízení Výzva 2023, 2.kolo


Deadline odevzdání přihlášek 10.5.2024. Dočerpání zbývajících finančních prostředků.

Vyhlášení výběrového řízení (dále jen VŘ) v rámci programu Erasmus+ Výzvy 2023 týkající se pouze mobilit studentů za účelem stáže (SMT). Mobility musí proběhnout do 31.7.2025.

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení (dále jen VŘ) pro studenty VETUNI Brno.

Studenti VETUNI se mohou ucházet o:

 • praktická stáž (SMT): minimum 2 měsíce (60 dní)
 • krátkodobé pobyty pro doktorandy: 5–30 dní nebo dlouhodobé mobility: minimum 2 měsíce (v obou případech mobility nesmí mít doktorand pracovní úvazek)

Praktické stáže mohou účastníci absolvovat v termínu od 10.6.2024 do 31.07.2025.

Výběrové řízení bude jednokolové.

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 10.5.2024 včetně, na adresu: erasmusvetuni@vfu.cz a předmět zprávy označte:

VŘ Erasmus, Výzva 2023, jméno účastníka, typ mobility – praktická stáž                                                          

(např. VŘ Erasmus, Výzva 2023, 2.kolo, Jan Novák, praktická stáž)

Přihláška musí obsahovat:

 1. Prezentaci ve formátu PowerPoint v rozsahu 3-5 snímků v anglickém jazyce
 2. Výpis známek – doklad o průběhu studia
 3. Doklad od zahraniční instituce potvrzující délku mobility účastníka

Ad 1) Prezentace ve formátu PowerPoint v rozsahu 3-5 snímků v anglickém jazyce bude obsahovat:

  • představení zájemce: jméno, obor studia (fakulta), bližší popis (zájmy,…)
  • přijímající země a instituce (hlavní a max. 2 alternativy): důvod výběru, přínos pro budoucí studium/obor, délka pobytu
  • motivace
  • úroveň anglického či dalšího jazyka (výhodou doklad o jazykové způsobilosti)

Ad 2)  Výpis známek – doklad o průběhu studia

  • student si ve STAGU vytiskne průběh studia

Ad 3)     Doklad od zahraniční instituce potvrzující délku mobility účastníka

  • zájemce o zahraniční mobilitu osloví vybranou instituci a domluví se na možnostech a podmínkách své stáže
  •  tuto dohodu prokáže doložením Potvrzení o budoucí mobilitě, kterou mu vystaví přijímající instituce (vzor potvrzení není předepsán)

Posuzovaná kritéria:

  • motivace účastníka
  • finanční náklady mobility
  • jazyková vybavenost
  • podpůrná kritéria (např. aktivní participace ve VETUNI Buddy systému)
  • prospěch studenta

Výběrová komise vyhodnotí materiály účastníků VŘ a o výsledku rozhodne do 24.5.2024. Účastníci budou o výsledcích informováni prostřednictvím uvedených emailů v přihlášce.

Upozorňujeme na limitovaný finanční rozpočet programu Erasmus +, jedná se o dočerpání zbývajících finančních prostředků Výzvy 2023.

Cílem všech typů zahraničních pobytů v rámci programu ERASMUS+ je propagace porozumění, vzdělávání, jde v něm o rozvoj dobrých mezilidských vztahů, podporu komunikace a jazykového vybavení, důraz je kladen na kreativitu, adaptabilitu a flexibilitu účastníků. V rámci všech svých akcí program usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti.

Obecně k financování programů ERASMUS+

V dokumentu Sazby ve Výzvě 2023 naleznete aktuální výši příspěvku podle kterých se kalkulují příspěvky pro jednotlivé mobility: účastník, typ pobytu, délka pobytu, vybraná země. Finanční příspěvek nepokrývá celkové náklady na pobyt a cestu, ale určitě významně zjednoduší realizaci mobility. Dokument slouží k představě žadatele o finanční výši příspěvku na mobilitu.

Další důležité informace jsou k dispozici také v Příručce k programu Erasmus + na rok 2023 nebo jsou dostupné na stránkách Domu zahraničních služeb (DZS), který funguje jako národní agentura pro mezinárodní programy ve vzdělávání a také spravuje evropský stipendijní program Erasmus+.

Přílohy:

Sazebník 2023

Příručka programu Erasmus plus Výzva 2023

Vzor dokladu o průběhu studia