EN

Vyhodnocení úspěšnosti pracovišť VETUNI


  • v uveřejňování publikací se zahraničními spoluautory v časopisech s IF
  • v odborných časopisech
  • na vědeckých konferencích
  • v řešení smluvního a aplikovaného výzkumu

 

Zdroje dat: výsledky VETUNI uložené v OBD v letech 2019-2021

 

Projekty PPSŘ 2022

  • motivace mezinárodní spolupráce vyhodnocováním úspěšnosti pracovišť v uveřejňování společných publikací v časopisech s impakt faktorem

 

  • motivaci zveřejňování výsledků v odborných časopisech sledovaných praxí a v prezentaci výsledků pro praxi na domácích konferencích a na externích konferencích a v řešení smluvního výzkumu vyhodnocováním úspěšnosti pracovišť v této činnosti

Vyhodnocení úspěšnosti pracovišť VETUNI 2020-2022

Vyhodnocení úspěšnosti pracovišť VETUNI 2019-2021