EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / INFORMACE PRO STUDENTY / Mobility / Erasmus pro vyjíždějící / Zaměstnanecké mobility (výuka) - STA

Zaměstnanecké mobility (výuka) - STA


Zaměstnanecké mobility za účelem výuky v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit zaměstnanec VFU, který:

  • je akademickým zaměstnancem VFU Brno,
  • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Mobilitu je možné uskutečnit pouze na univerzitách, se kterými má VFU Brno sjednanou meziinstitucionální dohodu. Jejich seznam naleznete zde.

Minimální délka mobility je nejméně 2 dny, nejvýše 2 měsíce (60 dní) s výukou v rozsahu alespoň 8 hodin týdně.

ADMINISTRATIVA PŘED ODJEZDEM

Učitel musí mít před odjezdem všemi stranami potvrzený Learning Agreement, sepsánu takzvanou účastnickou smlouvu a žádost o stipendium a Návrh na vyslání na zahraniční služební cestu

Před výjezdem (ideálně zhruba měsíc) si učitel domluví schůzku s koordinátorem mobilit, během které jsou vyřízené potřebné dokumenty (Účastnická smlouva a Žádost o přiznání stipendia). Na základě těchto dokumentů je učiteli vyplaceno stipendium. 

Příspěvek je určen na úhradu pobytových nákladů souvisejících s realizací mobility. Příspěvek nepokryje celkové náklady výjezdu. 

ADMINISTRATIVA PO NÁVRATU

Z mobility se učitel vrací s originálem potvrzení o absolvovaném pobytu (dopis či potvrzení na hlavičkovém papíře přijímající univerzity). Toto potvrzení doručí do deseti dnů po ukončení pobytu osobně koordinátorovi mobilit.

Učitel má na konci pobytu dále povinnost vyplnit závěrečnou zprávu (European Survey). Odkaz na vyplnění zprávy ES přijde účastníkovi mobility na email automaticky po jeho návratu.