EN

Zasedání AS VFU Brno 16. 7. 2020


Zasedání AS VFU Brno 16. 7. 2020 

Předsednictvo AS VFU Brno dne 08. 07. 2020 rozhodlo o svolání zasedání AS VFU Brno.
Termín zasedání byl stanoven na 16. 07. 2020, ve 13:00 h.  do velké zasedací síně rektorátu.  

Hlavním programem je příprava voleb nového AS VFU Brno.

Program (v PDF)

 

                                                                       prof. MVDr. František Treml, CSc.

                                                                                       předseda AS VFU