EN

Zasedání AS VFU Brno 23. 9. 2020


Zasedání AS VFU Brno 23. 09. 2020 


Předsednictvo AS VFU Brno dne 10. 09. 2020 rozhodlo o svolání zasedání AS VFU Brno.
Termín zasedání byl stanoven na 23. 09. 2020, ve 14:00 h.  do velké zasedací síně rektorátu.  

Program (v PDF)

 

                                                                       prof. MVDr. František Treml, CSc.

                                                                                       předseda AS VFU