EN

Zasedání AS VFU Brno 8. 4. 2020


Zasedání AS VFU Brno 8. 4. 2020 

I N F O R M A C E
k videokonferenčnímu zasedání AS VFU Brno

V současné situaci vyhlášení nouzového stavu na území ČR se, v souladu s příslušnými opatřeními Vlády ČR, považuje za žádoucí po přechodnou dobu organizovat zasedání akademické obce VFU Brno distanční formou. Členové AS VFU Brno odsouhlasili tento postup dne 23. 3. 2020.
Zasedání AS VFU Brno se uskuteční 8. 4. 2020 v 10.00 hod. a bude probíhat formou videokonferenčního zasedání, které budou po technické stránce zajišťovat pracovníci CIT VFU Brno.  

1. Členové AS VFU Brno a hosté zasedání AS VFU Brno se zúčastní jednání AS VFU Brno připojením do videokonference prostřednictvím technologie Zoom (pracovníci CIT VFU Brno zajistí technickou podporu).

2. Umožnění vystoupit zvaným hostům, vyjmenovaným jednacím řádem senátu a zákonem o vysokých školách, bude uskutečněno jejich přihlášením do uvedené videokonference zasedání AS VFU Brno.

3. Zasedání AS VFU Brno bude veřejně přístupné prostřednictvím online streamu na oficiální Youtubové stránce Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na adrese:
https://www.youtube.com/channel/UCRPO7V-e97OMnVdf3lmQbpw

                                                 Prof. MVDr. František Treml, CSc., v. r. 
předseda AS VFU Brno

Program (PDF)

Zajištění možnosti osobám nad rámec výše uvedených zvaných hostů vystoupit v rámci jednání AS, v případě potřeby a se souhlasem předsedy AS  VFU Brno.
Žádost se podává předsedovi senátu prostřednictvím předem oznámeného kontaktního e-mailu.
Připojení hosta do videokonference proběhne po souhlasu předsedy senátu.

Kdo

Komu

Jméno příjmení

  
(tremlf@vfu.cz)
předseda AS VFU Brno

zaměstnání

telefon

Znění dotazu